Tobas Jeugdhulp biedt ambulante jeugdhulp en WMO-begeleiding

De begeleiding van Tobas is gericht op verandering en perspectief bieden aan jongeren. Verandering vanuit eigen kracht, kwaliteiten en competenties met als basis datgene dat iemand graag wilt bereiken in zijn of haar leven. Ieder mens en elke situatie is uniek. Dat betekent dat iedereen bij Somnium kan rekenen op een eigen aanpak.

Specialisme & drive

Tobas Jeugdhulp richt zich vanuit haar nieuwe project op het vergroten van de kansen voor kwetsbare jongeren, van 16 tot 35 jaar, om actief bij te dragen aan de maatschappij én het Limburgs landschap. In het project ‘De Groene Kans’ ondersteunt Tobas jongeren bij het vergroten van hun vaardigheden en competenties. Uitgangspunt hierbij is ‘leren door te doen in het groen’. De natuur wordt ingezet als middel tot veranderen. ‘De Groene Kans’ biedt een leerwerkplaats vanuit de wijngaard in Eys, Klooster in Wittem en HX hoogcruts waar jongeren verantwoordelijkheid krijgen voor taken op het gebied van groen- of terrein- en monumentenbeheer. De natuur helpt om zich beter te voelen. Daarmee worden de kansen voor een passende opleiding en/of baan vergroot.

Waarom HX

Ook bij HX hoogcruts ligt de focus op het aanbieden van groene zorg. Op het inzetten van groen om te komen tot verandering. Op HX hoogcruts is Tobas verantwoordelijk voor het onderhoud van de kloostertuin; alle voorkomende werkzaamheden worden uitgevoerd. De kloostertuin biedt jongeren unieke mogelijkheden om te werken en te zijn. Zo is het deel met oude bomen en bijzondere plantensoorten bij uitstek geschikt om tot rust komen, het hoofd leeg te maken en energie op te doen. Terwijl het andere deel uitnodigt om bezig te zijn met het verbouwen en verzorgen van groente, fruit en bloemen. Bijkomend voordeel is dat de ommuurde, afgeschermde tuin voelt als een veilige, geborgen plek.

Neem contact op met Tobas Jeugdhulp