Project Tiny House: een demonstratieproject met een educatief karakter

Project Tiny House is in het najaar van 2017 ontstaan naar een initiatief van Jorgen Polman (docent & kunstenaar, 1966) en is vervolgens gebouwd naar een ontwerp van Lonnie Koken (holistisch architect & vormgever, 1975). De kleine mobiele woning heeft zich gevormd als demonstratieproject met een educatief karakter en wordt gebruikt om de sociaal-maatschappelijke filosofie die ten grondslag ligt aan het project in Zuid-Limburg op de kaart te zetten. De kracht van cocreatie tussen alle partijen en lagen binnen de samenleving maakt dat het kleine huis een publieke voorbeeldfunctie vertegenwoordigt.

Specialisme & drive

Het huis is onder supervisie van Bouwmensen Limburg in Beek volledig gebouwd door leerlingen van het Techniekcollege. Tijdens de bouwfase heeft Project Tiny House diverse cross-overs tussen verschillende opleidingen, inloopochtenden voor geïnteresseerden, presentaties voor studenten en gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende gemeenten weten te bewerkstelligen. In de zomer van 2020 is deze eerste (bouw)fase van het huis opgeleverd. De tweede fase van het huis staat volledig in het teken van verduurzamen. In samenwerking met het bedrijfsleven, docenten, studenten en experts probeert Project Tiny House een andere kijk te vormen op maatschappelijke vraagstukken. Wat betekent het om klein, ecovriendelijk en zelfvoorzienend te leven? En wat is er nodig om dit te bereiken?

Waarom HX

De kloostertuin HX Hoogcruts als ‘een nog groeiende en ruwe diamant’ in het Zuid-Limburgse Heuvelland past op dit moment perfect in het groeiproces van het huis. Daarnaast versterkt de kloostertuin het natuurinclusieve karakter van de solitaire woning. Project Tiny House doorleeft een zoektocht naar passende antwoorden op humanitaire vraagstukken waarbij zij het liefst jongeren (en oprecht geïnteresseerden) betrekken en enthousiasmeren in het proces. De kloostertuin biedt ruimte aan onderzoek, ontwikkeling en ontplooiing en maakt het mogelijk om in kleine groepen ervaringen en kennis uit te wisselen en mogelijke participatie te stimuleren.