Floris Postmes - Moderne Oermens

Opgroeiend in een boerendorp moest Floris al snel leren zelfredzaam te worden. Het gebrek aan gemakkelijk tot zich te nemen prikkels wakkerde zijn creativiteit en inventiviteit aan. Het forceerde om zelf op zoek te gaan naar alternatieve manieren van doen en laten. Zo ontstond een enorme fascinatie voor het creëren van iets uit niets. Hierbij nam het maken allerlei vormen aan, waarbij messen altijd een constante zijn geweest.

Specialisme & drive

Het niet betitelen van zijn werk geeft hem een gevoel van grenzeloze vrijheid. Waar messenmakers voornamelijk messen maken met het gebruik als hoofddoel, zoekt Floris naar een sterke balans tussen gebruik en esthetiek, waarbij esthetiek zelfs de leiding mag nemen. Voor Floris is dit een goede manier om tot nog vrijere vormen en lijnen te komen. Het streven naar een ultiem vrij en primitiever bestaan, los van het huidige systeem, maakt ‘Moderne Oermens’ tot de beste betiteling van Floris en zijn werk. Dit ultieme bestaan is voor Floris een bestaan wat zich hechter verhoudt tot zijn eigen normen en waarden, los van titels en verwachtingen.

Waarom HX

De plek van zijn atelier op HX hoogcrutsen vormt voor Floris op het moment een perfecte balans tussen rust kunnen vinden om zijn eigen werk goed te doen en mensen tegen het lijf lopen die hem inspireren.

Andere activiteiten

Blijven experimenteren en spelen is voor Floris van groot belang. Naast zijn messen houdt Floris zich dan ook bezig met andere manieren om zijn creativiteit te uiten, zoals onder andere film en muziek. Gehoor geven aan alle oerinstincten en het prikkelen van alle zintuigen op creërend gebied, zorgen voor een beter observatievermogen in het algemeen.

Neem contact op met Floris