Artware | projectbureau voor beeldende kunst

Artware werd in 1998 opgericht door Tineke Kambier (fotograaf | Maastricht, 1960) en Erik de Jong (beschouwer | Delft, 1960). Kernwaarde van Artware is dat het maken en ervaren van kunst onderdeel is van een sociale dynamiek.

Specialisme & drive

Kunst schept condities waarbinnen precaire maatschappelijke vraagstukken onbelemmerd aan de orde kunnen worden gesteld door ze in verband te brengen met verbeelding en verwondering. Artware verdiept zich hierin door kunst en humaniteit samen te voegen. Over humaniteit zegt de Duitse filosoof Otfried Höffe: “Humanität ist das stets riskante Unternehmen der Menschheit zu sich selbst zu kommen und ein sinnvolles, der menschlichen Begabung würdiges Leben zu führen“. Daarnaast is Artware geïnteresseerd in de samenwerking met kunstenaars wiens werkwijze open staat voor het idee dat een kunstwerk naast autonome en esthetische ook een aantal sociaal-pedagogische kwaliteiten heeft. Deze samenwerking leidt regelmatig tot kleinschalige, eendaagse artware-events die de ervaring van tijd, ruimte en object in één ontmoeting samenbrengen. Zodoende probeert Artware de positie van de kunstenaar, de positie van publiek en andersoortige presentatievormen opnieuw te adresseren. Ook deze events vinden plaats binnen de context van het kloostercomplex Hoogcruts.

Waarom HX

In het concept ‘HXHoogcruts – het klooster van de 21e eeuw’ vindt Artware een unieke mogelijkheid om in de vorm van een onderzoek-atelier Kunst & Humanistiek vragen te stellen over hoe menselijk de samenleving waarin we leven en werken eigenlijk nog is.

Andere activiteiten

Artware houdt zich verder bezig met fotografische projecten die een langdurig beeldonderzoek naar de verbinding van een plek met haar gebruikers als onderwerp hebben. Het doel van deze projecten is om het zuivere wezen van een plek bloot te leggen.